Πολιτική Επιστροφών

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας αποτελούν ζητήματα που ρυθμίζονται από τους όρους χρήσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών (όπως είναι η ακτοπλοϊκή εταιρεία), τους οποίους σας συνιστούμε να διαβάζετε και να συμμορφώνεστε με αυτούς, καθότι είναι απαραίτητο για την παροχή της επιθυμητής ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Η εταιρεία μας, δραστηριοποιούμενη ως διαμεσολαβήτρια, δεν έχει καμία δυνατότητα επιρροής των όρων χρήσης των Παρόχων Υπηρεσιών και συνεπώς δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη για ζητήματα προβλεπόμενα εξ αυτών. Ενδεικτικά, ως ζήτημα προβλεπόμενο από τους όρους χρήσης των Παρόχων Υπηρεσιών, αναφέρεται το τυχόν κόστος που επιβαρύνει την εκ μέρους σας υλοποίηση τυχόν αλλαγής ή ακύρωσης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας, που έχετε ήδη επιλέξει.

Σε περίπτωση που ο Πάροχος Υπηρεσιών σάς παρέχει δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης της επιλεχθείσας υπηρεσίας (π.χ. κράτηση εισιτηρίου, delivery εισιτηρίου), προκειμένου να συντελεστεί η εν λόγω αλλαγή ή ακύρωση, οφείλετε να μας ενημερώσετε, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της σελίδας «Η Κράτησή μου» το αργότερο 48 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου, προκειμένου να διενεργήσουμε την επιθυμητή αλλαγή ή ακύρωση σύμφωνα με τους όρους τους εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε σε μικρότερο διάστημα των 48 ωρών πριν τον απόπλου, η υλοποίηση της αλλαγής ή της ακύρωσης της σχετικής κράτησης είναι αδύνατη. Για τις ενέργειες που χρειάζεται να υλοποιήσει η εταιρεία για την ακύρωση ή αλλαγή της εκ μέρους σας επιλεχθείσας υπηρεσίας, η εταιρεία σάς χρεώνει με το ποσό των έξι ευρώ (6€). Περαιτέρω, η εταιρεία αλλάζει ή ακυρώνει το εισιτήριο με βάση τις χρεώσεις που εφαρμόζει ο εκάστοτε Πάροχος Υπηρεσιών (π.χ. η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία), οι οποίες καθορίζονται στους εκάστοτε σχετικούς όρους χρήσης του, γι’ αυτό το λόγο και είναι κοινές για όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία και τους διαμεσολαβητές ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Γενικά, το ύψος του κόστους χρέωσης του εκάστοτε Παρόχου Υπηρεσιών καθορίζεται με βάση διαφορετικούς παράγοντες, όπως είναι ο χρόνος υλοποίησης της ακύρωσης, οι οποίοι περιγράφονται στους εκάστοτε όρους χρήσης του οικείου Παρόχου Υπηρεσιών, με τους οποίους οφείλετε να συμμορφώνεστε. Σε περίπτωση ακύρωσης, σας επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό από το κόστος που καταβάλατε για την επιλεχθείσα ταξιδιωτική υπηρεσία, το οποίο απομένει κατόπιν των ανωτέρω χρεώσεων εκ μέρους μας και εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθεί η ακύρωση της σχετικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση ακύρωσης με υπαιτιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών δεν επιβαρύνεστε με καμία χρέωση.

Secured By miniOrange